"historic project" — Słownik kolokacji angielskich

historic project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny projekt
  1. historic przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But just when the historic project seemed set for a remarkably smooth start, the ground underneath him has shifted.