"high-performance sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport o wysokich parametrach silnika
  1. high-performance przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over the course of the centuries Ninepin Bowling has developed to an accepted high-performance sport which highly requires technical skills and body condition.

    Podobne kolokacje: