"high word" — Słownik kolokacji angielskich

high word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysokie słowo
  1. high przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Send us back to our men that we may stir them to boldness with high words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo