"high valuation" — Słownik kolokacji angielskich

high valuation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka wycena
  1. high przymiotnik + valuation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On the other hand, this market also has one big fat liability, and that's high valuation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo