"high school star" — Słownik kolokacji angielskich

high school star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liceum gwiazda
  1. high przymiotnik + star rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They first met in the early 1990's, when Jones was still a high school star.

    Podobne kolokacje: