"hideous picture" — Słownik kolokacji angielskich

hideous picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny obraz
  1. hideous przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Oh, yes, and the hideous picture on the second section of the Los Angeles Times, the artist's composite.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo