PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"held featuring" — Słownik kolokacji angielskich

held featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymane zamieszczanie
  1. hold czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A televised debate was held featuring Humphrey, McCarthy and McGovern.

    Podobne kolokacje: