"haul stuff" — Słownik kolokacji angielskich

haul stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coś łupu
  1. haul czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You know all those trucks hauling stuff from the Goodwinter sale?

    Podobne kolokacje: