"haul equipment" — Słownik kolokacji angielskich

haul equipment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyposażenie łupu
  1. haul czasownik + equipment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After long haggling over environmental concerns and hauling equipment into a remote area, the well was sunk.

    Podobne kolokacje: