"supply equipment" — Słownik kolokacji angielskich

supply equipment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyposażenie dostawcze
  1. supply czasownik + equipment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another incentive is the medical equipment supplied by drug companies.

powered by  eTutor logo