"hate wearing" — Słownik kolokacji angielskich

hate wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie cierp noszenia
  1. hate czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    She hated wearing those silly hats when half the fun of riding was feeling the wind in your hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo