NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"harmful way" — Słownik kolokacji angielskich

harmful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szkodliwa droga
  1. harmful przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the realization that they are acting repeatedly in a way harmful to them, without knowing quite why.

    Podobne kolokacje: