"hardly encourage" — Słownik kolokacji angielskich

hardly encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie zachęcaj
  1. encourage czasownik + hardly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That hardly encourages hopes that consumers will spend enough to work off the inventory stockpile.