BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"happy thing" — Słownik kolokacji angielskich

happy thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwa rzecz
  1. happy przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I usually mention the little happy things that have happened to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo