"handsomely designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancko zaprojektować
  1. design czasownik + handsomely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The Federal stamps are handsomely designed; the states' issues tend to be boring.

powered by  eTutor logo