TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand victory" — Słownik kolokacji angielskich

hand victory kolokacja
Popularniejsza odmiana: hand a victory
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo ręki
  1. hand czasownik + victory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But to walk away from Iraq now would hand the terrorists a victory."