"guard the door" — Słownik kolokacji angielskich

guard the door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chroń drzwi
  1. guard czasownik + door rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Show him in as he is and then guard the door for us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo