"grown together" — Słownik kolokacji angielskich

grown together kolokacja
Popularniejsza odmiana: grow together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżony się do siebie
  1. grow czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I am talking about us growing together as a team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo