"grow over time" — Słownik kolokacji angielskich

grow over time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urośnij z czasem
  1. grow czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Pension changes always have small effects at the beginning and grow over time," he said.

    Podobne kolokacje: