Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"grow comfortable" — Słownik kolokacji angielskich

grow comfortable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się wygodny
  1. grow czasownik + comfortable przymiotnik
    Silna kolokacja

    Did I grow more comfortable on the trading floor over time?

powered by  eTutor logo