"greeted by officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywitany się przez urzędników
  1. official rzeczownik + greet czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The plan to broaden the negotiating process was greeted with a muted response by Egyptian officials.

powered by  eTutor logo