"greatest sport" — Słownik kolokacji angielskich

greatest sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najświetniejszy sport
  1. greatest przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is also listed by some as one of the greatest sports moments in history.

    Podobne kolokacje: