ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"great stability" — Słownik kolokacji angielskich

great stability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka stabilność
  1. great przymiotnik + stability rzeczownik
    Silna kolokacja

    The wide posture was created for greater stability in such conditions.