eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"great privilege" — Słownik kolokacji angielskich

great privilege kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki przywilej
  1. great przymiotnik + privilege rzeczownik
    Silna kolokacja

    I don't doubt that it is a great privilege to be a human being.