"great plaza" — Słownik kolokacji angielskich

great plaza kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki plac
  1. great przymiotnik + plaza rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It dominates the site's great central plaza and the surrounding buildings.

    Podobne kolokacje: