"great participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki udział
  1. great przymiotnik + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Encourage greater participation from patients and the public on research projects.

powered by  eTutor logo