"great image" — Słownik kolokacji angielskich

great image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny wizerunek
  1. great przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he has a great image, a way to get through to people.

    Podobne kolokacje: