"great curiosity" — Słownik kolokacji angielskich

great curiosity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka ciekawość
  1. great przymiotnik + curiosity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did not change his position either, but continued to gaze down with a great curiosity.

    Podobne kolokacje: