"great chain" — Słownik kolokacji angielskich

great chain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny łańcuch
  1. great przymiotnik + chain rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it's not so hard, learning to picture yourself as part of a great chain.

    Podobne kolokacje:

podobne do "great chain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great chain" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik