"great austerity" — Słownik kolokacji angielskich

great austerity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka surowość
  1. great przymiotnik + austerity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show's approximately 95 works reveal an artist of great austerity and discipline, whose primary indulgence was color.

    Podobne kolokacje: