ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"great accountability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka odpowiedzialność
  1. great przymiotnik + accountability rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The act seeks greater accountability of federal employees for their performance.

    Podobne kolokacje: