"gravelly beach" — Słownik kolokacji angielskich

gravelly beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żwirowa plaża
  1. gravelly przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Benigaris came down the road, crunching across the gravelly beach toward his father and younger brother.

    Podobne kolokacje: