"gradually wear" — Słownik kolokacji angielskich

gradually wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo noś
  1. wear czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It occurs when the cartilage covering the end of the bones gradually wears away.

powered by  eTutor logo