"gradually stripped" — Słownik kolokacji angielskich

gradually stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo zdjąć
  1. strip czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Even the relatively minor regulatory changes that have been put in place since sub-prime are being gradually stripped away.

powered by  eTutor logo