"government prosecutor" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Government prosecutor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarżyciel rządowy
  1. government rzeczownik + prosecutor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was not clear yesterday whether the Government prosecutors would move for such a stay.

powered by  eTutor logo