"Government prosecutor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oskarżyciel rządowy
  1. government rzeczownik + prosecutor rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was not clear yesterday whether the Government prosecutors would move for such a stay.

powered by  eTutor logo