"government benefit" — Słownik kolokacji angielskich

government benefit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korzyść rządowa
  1. government rzeczownik + benefit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The economic picture looks better when other Government benefits are figured in.

powered by  eTutor logo