"govern at the time" — Słownik kolokacji angielskich

govern at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządź wtedy
  1. govern czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those who governed in London at the time failed their people through standing by while a crop failure turned into a massive human tragedy.

    Podobne kolokacje: