"gorgeously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olśniewająco zaprojektowany
  1. design czasownik + gorgeously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    On the same program, "The History of Glamour" by Theresa Duncan and Jeremy Blake is a gorgeously designed animated film that (not surprisingly) takes the form of a fake documentary.

powered by  eTutor logo