"good authority" — Słownik kolokacji angielskich

good authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobra władza
  1. good przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have it on good authority he's done nothing to you.

    Podobne kolokacje: