"gone perfectly" — Słownik kolokacji angielskich

gone perfectly kolokacja
Popularniejsza odmiana: go perfectly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty doskonale
  1. go czasownik + perfectly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But of course, every single thing almost never goes perfectly.

    Podobne kolokacje: