"gone exactly" — Słownik kolokacji angielskich

gone exactly kolokacja
Popularniejsza odmiana: exactly go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty dokładnie
  1. go czasownik + exactly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After all, they are not exactly going to run away.

    Podobne kolokacje: