"exactly go" — Słownik kolokacji angielskich

exactly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie pójdź
  1. go czasownik + exactly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    After all, they are not exactly going to run away.

    Podobne kolokacje: