"go unwillingly" — Słownik kolokacji angielskich

go unwillingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź niechętnie
  1. go czasownik + unwillingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of those taken to Plot 139 went unwillingly.

    Podobne kolokacje: