"go uncorrected" — Słownik kolokacji angielskich

go uncorrected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niepoprawiony
  1. go czasownik + uncorrected przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    If such movements went uncorrected, they could eventually result in a collision between the sphere and the star - most likely with disastrous results.

    Podobne kolokacje: