ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"go to focus" — Słownik kolokacji angielskich

go to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedź do ogniska
  1. go czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    So that is what I am going to focus on today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo