"go indefinitely" — Słownik kolokacji angielskich

go indefinitely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź na czas nieokreślony
  1. go czasownik + indefinitely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Kirk knew he could keep this fight going indefinitely.

    Podobne kolokacje: