"go gentle" — Słownik kolokacji angielskich

go gentle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź łagodny
  1. go czasownik + gentle przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lynda was glowing in his words, her smile gone soft and gentle.

    Podobne kolokacje: