"go empty" — Słownik kolokacji angielskich

go empty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź pusty
  1. go czasownik + empty przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Half the country's tourist beds had gone empty since 1997.

    Podobne kolokacje: