"go cheerfully" — Słownik kolokacji angielskich

go cheerfully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź wesoło
  1. go czasownik + cheerfully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After that I went more cheerfully into the outside sun- shine, and setting my clothes to dry on a stone, took stock of the situation.

    Podobne kolokacje: